О школи


Мисија

Мисија наше школе је образовање, васпитање и професионални развој ученика и наставника.

Наши главни принципи су:

интелектуални, емоционални, физички и професионални развој ученика и наставника
развијање свести о правима и одговорностима
подстицање међусобне сарадње и толеранције
Сврха наше школе је формирање свестране личности ученика способне да се укључи у свакодневни живот, рад и даље школовање.

ВИЗИЈА
Наша визија је савремена и модерна школа у којој су настава и учење ефикасни, квалитетни и прилагођени потребама и интересовањима ученика и наставника.

Желимо да наша школа буде школа новог доба!

Настава


Ритам радног дана у школи
Дневна и недељна оптерећеност ученика утврђује се распоредом рада са ученицима по сменама, распоредом часова, распоредом трајања часова у току дана, распоредом вежби, практична настава, блок настава и осталих обавезних облика образовно-васпитног рада у школи.

Школа ће радити у две смене.
У преподневној смени радиће: I и IV година, у поподневној смени радиће: II и III година.
I смена II смена 


Ваннаставне активности

Ваннаставне активности у школи су надградња ефекта добро организоване наставе. Повезане са садржајем одговарајућих наставних предмета са становишта слободног стицања знања и слободног културно-забавног ангажовања, оне имају поред образовног јако истакнут васпитни карактер. Кроз непосредну и опуштену атмосферу у којој се реализују, оне доприносе свестраном развоју личности, моралном, естетском, физичком и културном развоју појединца.

У школи је организован велики број ваннаставних активности, са циљем да сваки ученик открије и развије своје таленте, пронађе свој домен интересовања и препозна своју будућу професионалну оријетацију.

Секције
Екскурзије
Пројекти

Такмичења

Ученички парламент

Чланови ђачког парламента
Tренутно нема вести.

О парламенту
План рада
Акције

Ученичка задруга
Контакт

Адреса:
Влајкова 94,
16000 Лесковац
Teлефон:
016/282630
Е-мејл:
htskukar@gmail.comХемијско-технолошка школа "Божидар Ђорђевић Кукар", Лесковац

HTML Builder