Ученичка задруга 


Ученичка задруга школе основана је 13.03. 2001. године на иницијативу Наставничког већа и тадашњег в.д. директора школе Драгана Митровића. Ученичку задругу чине сви упошљеници школе, ученици школе, родитељи заинтересовани за рад задруге и спољни сарадници.

Оснивачка Скупштина задруге на првој седници изабрала је органе задруге и усвојила правила за рад Ученичке задруге.

Задругу представљају директор школе и педагошки руководилац задруге. У време оснивања, педагошки руководилац био је наставник практичне наставе Љубомир Ивановић а данас наставник Ивица Станковић.

Органи задруге су Скупштина задруге, Извршни одбор и Надзорни одбор задруге. Скупштина задруге је орган управљања и чине је сви чланови задруге.

Први председник Скупштине задруге била је проф. Севлија Поповић. Данас, Скупштином председава проф. Миодраг Јовановић.

Извршни одбор је извршни орган Скупштине задруге, има 7 чланова и председника. Први председник Извршног одбора задруге био је проф. Данило Мићовић. Данас, председник Извршног одбора је проф. Димитрије Николић.

Надзорни одбор броји до 5 чланова и има председника. Надзорни одбор контролише рад задруге у току године. Први предсеник Надзорног одбора био је проф. Тане Куртић.

Ученичка задруга је организована у радним јединицама, односно радионицама за основну делатност и то:

набавка и продаја школског прибора и уџбеника;
услужна делатност разних садржаја;
индустријска и занатска производња у области графичарства, хемије и неметала.
Први ментори задруге били су: наставник практичне наставе Милан Стајић за офсет штампу, наставник практичне наставе Слађана Костић за ситоштампу, проф. Миодраг Јовановић за набавку уџбеника и школског прибора.

Ђачка задруга освтварује следеће резултате:
ради на побољшању услова живота и рада ученика и упошљеника школе;
ради на побољшању услова живота и рада ученика и упошљеника школе;
константно омогућава сарадњу са привредним субјектима и другим школама;
развија креативност ученика и наставника;
ствара радне навике и поштовање радне културе као и осећај одговорности и поштовања преузетих обавеза;
развија способност рационалног коришћења средстава и материјала за рад;
развија заједништво и узајамно поштовање.
Данас задруга успешно функционише у двема радионицама за графичарство и фризерском кабинету где се пружају услуге ученицима, упошљеницима школе и трећим лицима по врло приступачним ценама. У графичким радионицама вршимо услугу штампе за наше потребе и потребе тржишта; у фризерском салону фризерске услуге за ученике и упошљенике школе као и за трећа лица.

Средствима оствареним у Задрузи финансирали смо:
такмичења ученика;
наградна путовања;
семинаре најбољих ученика у Петници;
учествовање на квизу „Здраво Европо“;
организовање разних дешавања у школи (забаве за ученике, едукативне радионице);
рад Ученичког парламента;
организацију свечаних академија и представе у школи;
опремање и адаптацију школског простора;
штампали школски лист „Спектар“.

Хемијско-технолошка школа "Божидар Ђорђевић Кукар", Лесковац

Drag & Drop Website Builder