Јавне набвкеУслуга организовања екскурзија

Конкурсна документација за
поступак јавне набавке мале
вредности
ЈН бр. 1/2016 

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредноси ЈН бр. 1/2016

ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕХемијско-Технолошка школа Лесковац

Page was created with Mobirise site theme