Јавне набвкеУслуга организовања екскурзија

Конкурсна документација за
поступак јавне набавке мале
вредности
ЈН бр. 1/2016 

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредноси ЈН бр. 1/2016

1.ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ2.ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  3.12.2021
Caнaциja инсталација  водовода

1. Позив 
2.Одлука
3.Конкурсна документација

7.12.2021.год
ОДЛУКА
 Уговор
Понуда 
ЦенаХемијско-Технолошка школа Лесковац

Page was created with Mobirise