Јавне набавке

2024.Јавне набавке

2024.

Позив - Услуге - Мерење емисије загађујућих материја на емитеру топловодног котла на чврсто гориво за календарску 2024. годину

Текст позива
Одлука о спровођењу набавке
Одлука о избору понуђача
Уговор

Позив - Набавка материјала за текуће одржавање - материјал за кречење


Текст позива
Списак траженог материјала
Одлука о спровођењу набавке

Позив - Набавка материјала за текуће одржавање - електро материјал

Текст позива са списком траженог материјала и одлуком о спровођењу набавке

Позив - Набавка материјала за текуће одржавање - водоводни материјал

Текст позива са списком траженог материјала и одлуком о спровођењу набавке

Позив - Набавка материјала за текуће одржавање - шрафовска роба

Текст позива са списком траженог материјала и одлуком о спровођењу набавке

Позив - Контролисање мобилних уређаја за гашење пожара за календарску 2024. годину

Текст позива
Одлука о спровођењу набавке
Одлука о избору понуђача

Јавне набавке

2023.

Радови на отклањању недостатака на громобрану - позив за подношење понуда - 23.6.2023 - рок до 5.7.2023.

Текст позива

Осигурање имовине - позив за подношење понуда - 27.6.2023 - рок до 10.7.2023.

Текст позива

Образац понуде

Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку набавке на које се закон не примењује - огревно дрво - 5.7.2023 - рок до 17.7.2023.

Текст позива и конкурсна документација
Одлука о избору понуђача

Позив за подношење понуда - пуњење ормарића за прву помоћ - 13.7.2023 - рок до 24.7.2023.

Текст позива
Одлука
Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

Позив за подношење понуда - радови на отклањању недостатака на громобрану - 13.7.2023 - рок до 24.7.2023.

Текст позива
Одлука
Извештај о поступку набавке

Позив за подношење понуда - радови на отклањању недостатака на громобрану - 8.8.2023 - рок до 18.8.2023.

Текст позива
Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

Позив за подношење понуда - хемикалије, лабораторијски прибор и посуђе - 8.8.2023 - рок до 18.8.2023.

Текст позива са списком тражених хемикалија, лабораторијског прибора и посуђа
Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

Позив за подношење понуда - набавка опреме за уређење учионице за физичко васпитање - 24.8.2023 - рок до 4.9.2023.

Текст позива 
Одлука
Списак тражене опреме
Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

ВАЖНО! Обавештење понуђачима за хемикалије, лабораторијски прибор и посуђе - 25.8.2023.

Текст обавештења

Позив за подношење понуда - Услуга мерења емисије загађујућих материја на емитеру топловодног котла на чврсто гориво (угаљ, огревно дрво) - 16.10.2023 - рок до 26.10.2023.

Текст позива
Одлука о спровођењу набавке
Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

Позив за подношење понуда - опрема и материјал за фотокопирницу Ученичке задруге - 30.11.2023 - рок до 7.12.2023.

Текст позива
Спецификација опреме и материјала
Одлука о спровођењу набавке
Извештај о поступку набавке
Одлука о избору понуђача

2022.План јавне набавке за 2022 


Услуга организовања екскурзија

Конкурсна документација за
поступак јавне набавке мале
вредности
ЈН бр. 1/2016 

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредноси ЈН бр. 1/2016

1.ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ2.ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  3.12.2021
Caнaциja инсталација  водовода

1. Позив 
2.Одлука
3.Конкурсна документација

7.12.2021.год
ОДЛУКА
 Уговор
Понуда 
ЦенаХемијско-технолошка школа "Божидар Ђорђевић Кукар", Лесковац

Drag and Drop Website Builder