Смерови

Решењем од 03.06.1994. године Министарства просвете Републике Србије Хемијско- технолошка школа «Божидар Ђорђевић Кукар» верификована је да испуњава услове за даље обављање образовно-васпитног рада за подручје рада хемија,неметали и графичарство у трогодишњем и четворогодишњем трајању, а решењем од 27.01.2004. године Министарства просвете РС за подручје рада личне услуге и остало у трогодишњем трајању. Решењем од 21.06.2006. год. Министарства просвете Републике Србије школа је верификована да испуњава услове за обављање образовно-васпитног рада у образовним профилима техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију подручја рада хемија, неметали и графичарство. Од школске 2011/2012. године и за средње стручно образовање за подручје рада геологија, рударство и металургија у трајању од четири године.

Образовни профили четворогодишњег трајања

Техничар за заштиту животне средине,

У току четворогодишњег школовања ученици стичу стручна знања која се заснивају на: изучавању физичко-хемијских и биолошких процеса који угрожавају и деградирају животну средину; упознавању са изворима загађења животне средине преради и одлагању чврстог отпада и отпадних вода узорковању и припреми узорака воде, тла и ваздуха за лабораторијска испитивања класичним и инструменталним методама, мерењу и анализирању параметара загађења животне средине; спровођењу превентивних и заштитних мера у циљу очувања животне средине, начелима одрживог развоја, развијању еколошке свести.
Истовремено, ученици се упознају са могућностима како се обнавља загађено тле, вода и ваздух, и са савременим методама и техникама у области заштите животне средине.
Могућности запошљавања су:
хемијска индустрија,
пољопривреда,
шумарство,
аквакултура,
прехрамбена индустрија,
текстилна индустрија,
саобраћај,
агенције за заштиту животне средине,
општинске и друге инспекцијске службе и друго.
Могућност наставка школовања на факултетима и то на: Природо математичком факултету у оквиру департмана за хемију, постоји профил заштите животне средине, Технолошко-металурском факултету као и на већини других факултета и виших школа.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Техничар за хемијску и  фармацеутску технологију,
Чиме се бави техничар за хемијску и фармацеутску технологију?

припрема сировина за израду фармацеутских производа;
овладавање пословима и задацима у току технолошких фаза добијања фармацеутских производа;
праћење и контрола по фазама процеса израде полупроизвода и готових производа;
функционално и брзо праћење промена и захтева у структури рада приликом производње: инјекционих раствора, инфузија, лиофилизата, сирупа, капи за ухо, нос и очи, лековите масти, супозиторија, емулзија, таблета, капсула, прашкова, серума вакцина, антибиотика.
складиштење сировина, полупроизвода и готових производа за фармацеутску технологију.
Где ради техничар за хемијску и фармацеутску технологију?
Фармацеутски техничар најчешће ради у
Погонима фармацеутске индустрије
У институтима за истраживање
У лабораторијама
У апотекама
У производним халама управљајући аутоматизованим производним линијама
За даље школовање ?
Школовање може да настави на свим факултетима а првенствено на сродним као што су технолошки, природно – математички, фармацеутски факултет...

Хемијски лаборант,
Чиме се бави хемијски лаборант?

Врши лабораторијску контролу сировина за израду разних хемијских производа;
овладава пословима и задацима лабораторијске контроле у току технолошких фаза добијања хемијских производа;
прати и контролише по фазама процеса израде полупроизвода и готових производа;
Узима узорке у различитим фазама у току производње неких производа и анализа узорке сировина и готових производа;
Обрађује и доставља податке о лабораторијској анализи надлежном органу.
Примењује прописе за заштиту животне средине и заштиту при раду;
Примењује мере заштите животне средине и заштите при раду у радној организацији
Где ради хемијски лаборант?

Хемијски лаборант најчешће ради у
Разним лабораторијама при хемијској производњи ( производња прашкова, сапуна, козметике, мелема…)
Научно – истраживачким лабораторијама
У погонима хемијске индустрије
За даље школовање ?

По завршетку средње школе пружа се могућност наставка школовања на скоро свим факултетима, првенствено на технолошком, природно – математичком, фармацеутском, пољопривредном факултету…


Образовни профили трогодишњег трајања

Мушки фризер, женски фризер
едан од најпопуларнијих смерова у школи буди креативност, дозвољава машту, ослања се на класику и подстиче инспирацију сваког појединца. Диплома овог смера отвара могућност избора индивидуалног или тимског радa, флексибилног радног времена и радног места.
Улепшавајте људе различитог интересовања, образовања, културе… Проводите радно време у мирисном и лепом амбијенту. Уколико упишете овај смер сазнаћете какав је осећај имати ,,златне руке’’ и схватићете зашто се за овај смер каже ,,златан занат’’.
Бави се негом косе, што подразумева услуге прања, увијања, шишања, фенирања, избељивања, нијансирања, бојења и естетског обликовања косе мушкараца и жена. Код фарбања косе, спрема препарате, ставља их на косу, испира и потом наноси производе за њену заштиту. Поред тога, мушки фризер се бави скраћивањем и бријањем браде и обликовањем бркова. Може се јавити проблем снажних испарења приликом наношења хемикалија. Препоручује се добра кондиција услед стајања.
Ванредно полагањe

Календар ванредног полагања биће ажуриран сваког испитног рока.


Хемијско-технолошка школа "Божидар Ђорђевић Кукар", Лесковац

Website Software