Хемијско-Технолошка школа Лесковац

Планови,записници и извештаји

2

Записници

Записници са седница школског одбора
2017.год     
2018.год     
2019.год    
2020.год    
2021.год    

Записници са седница савета родитеља
2017.год
2018.год
2019.год
2020.год
2021.год

3

Извештаји

Извештај о раду школе 
2017.год
2018.год
2019.год
2020.год
2021.год

Извештај о раду директора
2017.год
2018.год
2019.год
2020.год
2021.год

mobirise.com easy website maker