О Ученичком парламенту


Ученички парламент је репрезентативно тело унутар школе које оснивају, бирају и чине сами ученици. Кроз рад у ученичком парламенту ученици уче да узму активну улогу у процесу доношења одлука. Оквир ученичког парламента омогућава средњошколцима да своје интересе боље заступају и реализују, обезбеђујући тако подршку сопственим идејама и акцијама.Ученички парламент је и први корак ка демократији, јер се кроз учешће у његовом раду млади уче уважавању различитости,култури дијалога и осталим вредностима демократије.

Ученички парламент своју улогу и значај за младе потврђује кроз промоцију и унапређење њихових права и интереса, али и подстицањем друштвеног активизма младих. Улога парламента је и да подстиче однос уважавања ученика, са једне стране, и професора и управе са друге стране, као и да утиче на развој укупног друштвеног живота локалне заједнице кроз сарадњу са институцијама и организацијама које се баве младима. На овај начин ученички парламент не само да промовише учешће младих у јавном животу на локалном нивоу,већ промовише и међугенерацијску сарадњу. Три основне функције парламента састоје се у следећем: сарадња са школском управом и саветом родитеља; унапређење односа између ученика и наставног кадра и повећање информисаности самих ученика о питањима која су значајна за њих.
Ученички парламент је само први корак ка даљем учешћу у изградњи и усвајању демократских образаца понашања.Данас иницијатива у ученичком парламенту, сутра у скупштини јединице локалне самоуправе или у Народној скупштини. Од одељења, преко разреда до школе. Од општине, преко региона до државе. Од развоја локалне акционе политике за младе до развојних статегија друштва у целини.
Корак по корак...до демократије!


Ученички парламент наше школе основан је у фебруару 2002. године на иницијативу тадашњег в.д. директора школе Драгана Митровића.

Ова својеврсна ученичка организација настала је са намером да окупи ученике око позитивних идеја, да удруже снаге у осмишљавању лепшег и занимљивијег живота у школи, креирају стимулативну и подстицајну атмосферу у школи, покрећу разне акције. Намера је била да ученици парламентарци буду медијатори између ученика, као и између ученика и наставника. Такође, да ученици ове организације подстичу праве вредности међу ученицима, промовишу здраве стилове живота и развијају вештине комуникације.

Као и данас, организацију Ученичког парламента чине по два ученика сваког одељења који бирају своје председнике на нивоу разреда и председника на нивоу читавог Парламента.

Досадашњи предсеници Парламента су :

школске 2001/02. - ученица Наташа Вуксановић;
школске 2002/03. - ученица Марија Анђелковић;
школске 2003/04. - ученица Марија Стојиљковић;
школске 2004/05. - ученик Цакић Дејан;
школске 2005/06. - ученица Милица Крстић;
школске 2006/07. - ученик Дејан Ђокић;
школске 2007/08. - ученица Снежана;
школске 2008/09. - ученица Данијела Коцић;
школске 2009/10. - ученица Јасмина Васиљковић;
школске 2010/11. - ученик Стефан Ђокић;
школске 2011/12. - ученица Ана Здравковић;
школске 2012/13. - ученица Катарина Тошић;
школске 2013-14. - ученица Тијана Стојановић.


Статут Ученичког парламента

Пословник о раду Ученичког парламентаПлан рада Ученичког парламента


План рада

Акције Ученичког парламента


У досадашњем раду Ученички парламент школе је покренуо младе да се боре за своја права и интересе, подстакао их да преузму личну одговорност за живот и рад у школи. Ученици у оквиру Ученичког парламента учествују у креирању друштвеног живота школе:

-учешћем у раду Школског одбора преузмају личну одговорност за живот и рад у школи;
активним радом у тиму за Заштиту ученика од свих облика насиља у школи баве се питањем безбедности и превенције свих облика насиља у школи.
Ученички парламент је покренуо активизам младих и подстакао однос уважавања ученика и њиховог мишљења у раду и школском животу. Организовали смо и учествовали у бројним активностима у школи и ван ње. Покренули смо младе да размишљају о својим потенцијалима и ресурсима, о могућностима да активно учествују и креирају живот у својој заједници.

Организовали смо трибину о ненасиљу “Стоп насиљу”; дебату “Петокрака и двоглави орао”; учествовали у едукативним радионицама “Школа за зелену будућност”, “Жива библиотека” у организацији НВО Едукциони центар у Лесковцу; у едукативним радионицама „Репродуктивно здравље младих“, “Љубав и заљубљеност”, “Здравље и ја” које су реализовали наши ученици вршњачки едукатори Саветовалишта за младе при Дечјем диспанзеру у Лесковцу; организовали радионице “ Вршњачке медијације” коју је реализовао тим наставника наше школе; припремили едукативне представе еколошке садржине за малишане “Почнимо док смо мали” које су реализовали ученици еколошке и драмске секције за децу млађу од 7 година у градским вртићима; “Чувај животну средину, буди IN”, едукативне радионице са еколошком тематиком које су реализовали парламентарци вршњачки едукатори и ученици еколошке секције...

Поставили у холу Кутију за ђачка питања којом анкетирамо ученике о важним питањима за живот и рад у школи.
Ученички парламент је у досадашњем раду креирао забавни и друштвени живот у школи. Организовали смо журке и новогодишње забаве у школи; учествовали са Унијом парламената средњих школа у организовању концерта „Неверних беба“, организовали први излет за све ученике школе на Власинском језеру; заједно са разредним старешинама организовали матурске вечери.

Ученици парламентарци подстакли су развој укупног живота локалне заједнице кроз сарадњу са другим школама, институцијама и организацијама које се баве младима. Наши партнери у досадашњем раду били су НВО “Едукациони центар у Лесковцу”, НВО “Ресурс центар” у Лесковцу, Унија средњошколаца града Лесковца, Унија средњошколаца Србије, Компанија “Porr Werner & Weber”, НВО “ Think Big Team”, “Центар за интерактивну педагогију”, Културни центар града Лесковца, Телевизија Лесковац, основне и средње школе града Лесковца и околине и многи други.

Покренули смо стварање Уније парламената на нивоу града. Школске 2008/2009. године били смо иницијатори оснивања Уније ученичких парламената средњих школа града Лесковца, а наша ученица прва председница ове уније. Од тада до данас реализовали смо бројне заједничке активности. Организовали перформансе, трибине, радионице, хуманитарне акције...

Реализовали смо више пројеката којим смо промовисали здраве стилове живота, прикупљали смо електронски отпад, бавили се екологијом и заштитом животне средине, радили на реконструкцији и опремању школског простора. Конкурисали смо и остварили средства за реализацију пројектата:

“Парламенатрци медијатори“, „Заједно у акцији“ - Едукациони центар;
„Клуб парламентараца“ - Ресурс центар;
Еколошка кампања “У сусрет здравијем окружењу” - Министарство омладине и спорта и Европски покрет у Србији;
„Школска околина“ - Унија средњошколаца Србије;
„Једнаке шансе у образовању“ - Центар за интерактивну педагогију.
Ученички парламент школе покренуо је бројне хуманитарне акције којима смо помагали угроженима и слабима. Традиционално прикупљамо новогодишње пакетиће за угрожену децу. Прикупљали смо пакетиће за децу на педијатрији Градске болнице, за децу ометену у развоју, децу са инвалидитетом, децу избеглих лица. У ову активност укључили смо и Парламенте других средњих школа па од 2008. године ову акцију спроводимо на нивоу Уније средњишх школа града Лесковца.

Прикупљали смо хуманитарну помоћ у виду гардеробе за избегла и расељена лица која се налазе на територији Лесковца, прикупљали смо помоћ за Техничку школу у Краљеву 2010. године која је оштећена катастрофалним земљотресом који је те године потресао овај град.

Кроз хуманитарне акције помагали смо многим нашим ученицима и лицима ван школе који су нам упутили апел за помоћ.

Током 10 година постојања, координатор Ученичког парламента била је педагог школе Марија Стаменковић. 

Хемијско-технолошка школа "Божидар Ђорђевић Кукар", Лесковац

Free AI Website Creator