Ваннаставне активности

Ваннаставне активности у школи су надградња ефекта добро организоване наставе. Повезане са садржајем одговарајућих наставних предмета са становишта слободног стицања знања и слободног културно-забавног ангажовања, оне имају поред образовног јако истакнут васпитни карактер. Кроз непосредну и опуштену атмосферу у којој се реализују, оне доприносе свестраном развоју личности, моралном, естетском, физичком и културном развоју појединца.

У школи је организован велики број ваннаставних активности, са циљем да сваки ученик открије и развије своје таленте, пронађе свој домен интересовања и препозна своју будућу професионалну оријетацију.