Ученичка задруга

Ученичка задруга школе основана је 13.03. 2001. године на иницијативу Наставничког већа и тадашњег в.д. директора школе Драгана Митровића. Ученичку задругу чине сви упошљеници школе, ученици школе, родитељи заинтересовани за рад задруге и спољни сарадници.

Оснивачка Скупштина задруге на првој седници изабрала је органе задруге и усвојила правила за рад Ученичке задруге.

Задругу представљају директор школе и педагошки руководилац задруге. У време оснивања, педагошки руководилац био је наставник практичне наставе Љубомир Ивановић а данас наставник Ивица Станковић.

Органи задруге су Скупштина задруге, Извршни одбор и Надзорни одбор задруге. Скупштина задруге је орган управљања и чине је сви чланови задруге.

Први председник Скупштине задруге била је проф. Севлија Поповић. Данас, Скупштином председава проф. Миодраг Јовановић.

Извршни одбор је извршни орган Скупштине задруге, има 7 чланова и председника. Први председник Извршног одбора задруге био је проф. Данило Мићовић. Данас, председник Извршног одбора је проф. Димитрије Николић.

Надзорни одбор броји до 5 чланова и има председника. Надзорни одбор контролише рад задруге у току године. Први предсеник Надзорног одбора био је проф. Тане Куртић.

Ученичка задруга је организована у радним јединицама, односно радионицама за основну делатност и то:

 • набавка и продаја школског прибора и уџбеника;
 • услужна делатност разних садржаја;
 • индустријска и занатска производња у области графичарства, хемије и неметала.

Први ментори задруге били су: наставник практичне наставе Милан Стајић за офсет штампу, наставник практичне наставе Слађана Костић за ситоштампу, проф. Миодраг Јовановић за набавку уџбеника и школског прибора.

Ђачка задруга освтварује следеће резултате:

 • ради на побољшању услова живота и рада ученика и упошљеника школе;
 • ради на побољшању услова живота и рада ученика и упошљеника школе;
 • константно омогућава сарадњу са привредним субјектима и другим школама;
 • развија креативност ученика и наставника;
 • ствара радне навике и поштовање радне културе као и осећај одговорности и поштовања преузетих обавеза;
 • развија способност рационалног коришћења средстава и материјала за рад;
 • развија заједништво и узајамно поштовање.

Данас задруга успешно функционише у двема радионицама за графичарство и фризерском кабинету где се пружају услуге ученицима, упошљеницима школе и трећим лицима по врло приступачним ценама. У графичким радионицама вршимо услугу штампе за наше потребе и потребе тржишта; у фризерском салону фризерске услуге за ученике и упошљенике школе као и за трећа лица.

Средствима оствареним у Задрузи финансирали смо:

 • такмичења ученика;
 • наградна путовања;
 • семинаре најбољих ученика у Петници;
 • учествовање на квизу „Здраво Европо“;
 • организовање разних дешавања у школи (забаве за ученике, едукативне радионице);
 • рад Ученичког парламента;
 • организацију свечаних академија и представе у школи;
 • опремање и адаптацију школског простора;
 • штампали школски лист „Спектар“.