Техничар штампе

Према потреби и захтевима посла штампа различите графичке производе, припрема материјал за штампу и врши процес штампања коришћењем различитих техника штампе (висока, равна, дигитална, пропусна).Графичка радионица наше школе опремљена је машинама на којима ученици могу у потпуности да савладају процес штампања и оспособе се за рад у бројним штампаријама или сопственој радионици.

Ако их графичарство испуни радозналошћу и жељом за даљим образовањем, школовање могу наставити на свим вишим школама и факултетима.