Техничар за рециклажу

У складу са потребама реформе стручног образовања, потребе привреде и тржишта рада, хемијско технолошка школа „Божидар Ђорђевић Кукар“ у Лесковцу иницира увођење новог образовног профила - техничар за рециклажу - у облику огледног образовног профила који се као такав реализује већ у неколико стручних средњих школа у Србији.

У току школске 2010/2011. тим у школи је тим састављен од директора школе Тане Куртића, професора Јовановић Миодрага и педагога школе Стаменковић Марије радио на изради елабората за увођење овог новог образовног профила. По одобрењу Министарства просвете и науке у школској 2011/2012. години уписали смо једно одељење овог образовног профила. Идеја за увођење овог образовног профила настала је на уоченим потребама за обученим и образованим кадром из ове области. Овај образовни профил не постоји у околини, а потребе за стручним кадром су све веће у складу са променама на тржишту рада. Наиме, постоје реалне и оправдане потребе за овим образовним профилом јер је у околини, на локацији Жељковац, у току изградања Регионалне санитарне депоније. Такође, у току је и израда Рециклажног центра на подручју Лесковца, који је намењен за одлагање и рециклажу комуналног отпада из општине Јабланичког округа и шире.

У оквиру овог образовног профила ученике оспособљавамо за:

  • правилно схватање одрживог развоја (енегетска ефикасност и чистија производња);
  • правилно схватање принципа складиштења и транспорта отпадних материја;
  • правилно дефинисање, управљање и рециклажу материјала;
  • бригу о безбедности и здрављу запослених на пословима рециклаже;
  • заштиту животне средине.

Због све веће потребе за очувањем природе и алтернативним начинима производње сировина техничар за рециклажу представља образовни профил за пуно потенцијала у блиској будућности. Како је рециклажа јефтинија и здравија од поновне производње сировина, фабрика за рециклажу ће бити све више, као и посла у овој области.