Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Тим наставника школе у саставу: Радица Банковић, Миодраг Јовановић , Марина Богићевић и Драгана Глигоријевић радио је на планирању и увођењу новог образовног профила који је уз подршку локалне самоуправе и фабрике „Здравље“ уведен као нови образовни профил од школске 2005/2006. године.

Техничар за индустријску фармацеутску технологију припрема производњу и надзире технолошке фазе у производњи фармацеутских производа и козметичких препарата.Током технолошког процеса врши сталну контролу и одржава задате параметре, односно подешава их на задату вредност. Одређује место и време узимања узорка за контролу производа, евидентира произведену количину и квалитет произведене робе.

Припрема и производња фармацеутских супстанци обухвата рад у аналитичким лабораторијама при чему се користи лабораторијско посуђе, прецизне ваге, пипете и остала аналитичка апаратура.

Након четворогодишње школе постоји могућност запослења у производњи фармацеутских сировина и готових лекова, у козметичкој индустрији, у производњи дијететских производа.

Након завршене школе ученици могу одабрати и пут даљег школовања на готово свим факултетима и високим струковним школама.