Техничар графичке дораде

Графичка дорада је последња фаза у изради графичког производа. То је веома важна, сложена и комплексна фаза кроз коју обавезно пролази сваки производ.

Графички се дорађују књиге, брошуре, часописи, албуми, фасцикле, свеске, украсне кесе и мноштво других производа.

Многе радне операције у графичкој доради изводе се ручно. Због тога креативност, маштовитост и спретност у овом смеру могу да дођу до пуног изражаја.

Према потреби ради се и на различитим машинама - машина за резање папира, машина за шивење жицом, машина за биговање и перфорисање...

Материјали са којима се ради су разне врсте папира, картона, равна и таласаста лепенка, платна која служе за формирање, састављање и улепшавање производа.