Мушки и женски фризер

На иницијативу в.д. директора школе Драгана Митровића и Наставничког већа од школске 2003/2004. године у школи је уведен нови образовни профил који и данас представља атрактивно трогодишње занимање. Већ у току исте школске године директор школе, Ервина Здравковић радила је на адаптацији просторије (кабинета) за извођење практичне наставе. Извршено је комплетно опремање кабинета свом потребном опремом, прибором и алатом савременим стандардима и представља један од најбоље уређених фризерских салона у граду.

У оквиру овог образовног профила ученици стичу практична знања и вештине рада у струци, изучавају хемијски састав и намену различитих производа који се употребљавају у фризерском занату, основе анатомије и физиологије, хигијене и прве помоћи, основе дерматологије, уче вештине комуникације и опхођења са странкама, естетику струке и друге општеобразовне предмете који доприносе општој култури.

За реализацију практичне наставе у фризерском салону ученици се деле према одабраном образовном профилу на:

  • групу Мушки фризер и
  • групу Женски фризер.

Теоријска настава реализује се за све ученике одељења у учионици.

Могућности после:

  • из школе на посао;
  • доквалификација - ученици трогодишњих занимања могу наставити још једну годину школовања кроз систем ванредног школовања и на тај начин доћи до дипломе четворогодишњег и већ постојећег трогодишњег занимања;
  • из школе на високе струковне школе. Након трогодишње школе постоји могућност запослења у приватним фризерским салонима или покретање сопственог бизниса и приватне праксе.