Израђивач хемијских производа

Трогодишњи образовни профил у оквиру подручја рада хемија, неметали и графичарство, израђивач хемијских производа, пружа ученицима знање из општеобразовних предмета као и посебно важних стручних предмета који омогућавају примену конкретних знања у производњи хемијских производа.

Ученици у оквиру овог образовног профила стичу знања и вештине рада у хемијској индустрији, производњи хемијских производа, знања о специфичним условима у којима се ти процеси одвијају, безбедности услова до поступака за еколошки исправну производњу. Ученици се упознају са хемијским процесима, поступцима добијања одређених хемијских једињења, машинама и уређајима у којима се те реакције одвијају и са технолошким поступцима добијања конкретних производа свакодневне употребе.

Суштински циљ програма образовања ученика у овом профилу је оспособљавање ученика за праћење параметра процеса, руковање уређајима, машинама и опремом која се користи у хемијској индустрији, као и вештине обављања послова мале сложености при одржавању опреме.

Могућности после:

  • из школе на посао;
  • доквалификација - ученици трогодишњих занимања могу наставити још једну годину школовања кроз систем ванредног школовања и на тај начин доћи до дипломе четворогодишњег и већ постојећег трогодишњег занимања;
  • из школе на високе струковне школе.