Секције

Ученици Хемијско-технолошке школе "Божидар Ђорђревић Кукар" имају могућност да се учлане у једну од следећих секција:

  • Еколошка секција
  • Новинарска секција
  • Литерарна секција
  • Рецитаторска секција
  • Драмска секција
  • Секција за општу културу, забаву и квизове
  • спортско-рекреативна секција
  • дебатни клуб школе
  • Ликовна секција школе