Новинарска секција

Часописна форма је погодна за изражавање креативних пројеката, актуализацију одређених елемената наставних програма како српског језика и књижевности тако и осталих наставних предмета и активности које улазе у широк спектар активности предвиђеним васпитно-образовним процесом. Ова форма такође је погодна за представљање богатог културно-уметничког живота школа и средина којима припадају, организован, озбиљан и разноврстан план рада литерарних секција и дружина, формирање младих научних истраживача и уметника у области књижевности, позоришне и филмске уметности, музике и игре, ликовних дисциплина, новинарских радионица.

У времену када реч често и радо бива замењена сликом, радује сазнање о широком спектру, како наставних тако и ваннаставних активности ученика школе, које су резултовале формирањем новинарске секције ХТШ “Божидар Ђорђевић Кукар” 2008. године. Већ наредне године плод рада ове секције, часопис Спектар, ће на конкурсу Друштва за српски језик и књижевност Србије, за најуспешније листове и часописе основних и средњих школа објавњених у школској 2008/2009. години, освојити трећу награду. Новинарску секцију чинили су ученици: Данијела Коцић, Милена Јовић, Кристина Марјановић, Јасмина Васиљковић и Ана Здравковић, уредник издања је био Миодраг Кековић док је дизајн корица радио Владица Недељковић.

Основни параметри приликом израде часописа су: висок проценат учешћа ученика који су потпуно аутономни у обликовању свих садржинских и формалних аспеката часописа, графички изглед часописа у чијој изради учествују чланови ликовне секције школе са руководиоцем секције, неговање уметничког израза ученика (литерног, ликовног...), изражено неговање правилности и лепоте језичког изражавања, како стандардног тако и локалног кроз литерарне радове ученика, представљање живота школе (свих сегмената који га чине), представљање веза школе са осталим културно-образовним институцијама у граду; разноликост рубрика, маштовитост при одабиру и обради тема; тежња ка адекватном и креативном осмишљавању тема.

Тежња је да се настави са оним што је било добро и да се покрене нешто ново, да се у раду приближимо високим стандардима који се пред овај тип литературе постављају савремени концепти наставе и разноликост ученичког рада и школске свакодневице.

Друштво за српски језик и књижевност Србије, на Конкурсу за најуспешније листове и часописе основних и средњих школа доделило је листу наше школе „Спектар“ III награду.

Руководилац секције Миодраг Кековић