Литерарна секција

Литерарна секција оформљена је на основу интересовања и личног опредељења ученика. Циљеви секције су пре свега развојни и обухватају развијање вербалних ( логичких, реторичких, комуникационих... ) способности ученика кроз медијум писаних задатака. Кроз овакав вид наставе требало би доћи до комплетног унапређења језичких способности ученика (дакле и говорне продукције), способности логичког закључивања и слободног изражавања мисли и идеја. План рада, предвиђа учешће на литерарним конкурсима, сарадњу са градским књижевним клубовима, песничке сусрете, као и објављивање најуспелијих радова у школском часопису. Програм секције је заснован првенствено на томе да се подстакне лепота и дар према писаној речи, без обзира на форму у којој се она даје – лирика, проза, дијалог... Речи су као беле птице, ако их не ухватимо, оне заувек одлепршају. А та написана реч смо ми.

Чланови литерарне секције учествовали су на многим књижевним догађајима и литерарним конкурсима. Добитници су награда на општинским и републичким књижевним такмичењима и литерарним конкурсима републичког карактера (Часопис Рак, Коло српских сестара Епархије бачке, Доситејева задужбина...), сарађују и објављују своје радове у значајним часописима у нашем граду (Наше стварање...).

Мај, 2008. године, Београд;
Литерарни конкурс часописа Рак „Причао ми зачарани поток“ - Александар Ђорђевић
III награда;

Мај, 2009. године, Београд;
Литерарни конкурс Доситејеве задужбине „Идућ учи у векове гледа“ - Александар Ђорђевић
I награда;

Јун, 2010. године, Нови Сад;
Литерарни конкурс Кола српских сестара Епархије бачке „Молитва у мом дому“ - Александар Ђорђевић
II награда;

Стручно веће српског језика и књижевности