Стручно веће хемије и технологије

Бранковић Радица - проф. хемије

Глигоријевић Драгана - проф. хемије

Ђокић Данијела - проф. хемије

Јовановић Анка - проф. хемије

Јовић Славиша - проф. хемије

Митић Јовица - проф. хемије

Митић Небојша - проф. хемије

Мићовић Данило - проф. хемије

Николић Димитрије - проф. хемије

Петковић Добрила - проф. хемије

Петровић Соња - проф. хемије

Поповић Бранкица - проф. хемије

Урошевић Јовица - проф. хемије

Богићевић Марина - проф. технолошке групе предмета

Генова Драгана - проф технолошке групе предмета

Ђорђевић Драгица - проф. технолошке групе предмета

Здравковић Ервина - проф. технолошке групе предмета

Илић Мирјана - проф. технолошке групе предмета

Јовановић Миодраг - проф. технолошке групе предмета

Костић Јелена - проф. технолошке групе предмета

Куртић Тане - проф. технолошке групе предмета

Митић Мирослав - проф. технолошке групе предмета

Митровић Марија - проф. технолошке групе предмета

Пешић Бојана - проф. технолошке групе предмета

Рајковић Јовановић Данијела - проф. технолошке групе предмета

Стојменовић Ивана - проф. технолошке групе предмета

Тодоровић Сузана - проф. технолошке групе предмета

Тодоровић Сузана - проф. технолошке групе предмета

Стаменковић Петровић Љиљана - проф. биологије

Сарадници у настави

Живковић Зоран - сарадник у настави

Костић Славица - сарадник у настави

Ристић Ивана - сарадник у настави

Стручно веће математике, физике и информатике

Здравковић Данијела - проф. математике

Митић Ивана - проф. математике

Николић Драгана - проф. математике

Пешић Ивановић Јелена - проф. математике

Поповић Севлија - проф. математике

Јовановић Љубица - проф. физике

Тодоровић Зоран - проф. физике

Урошевић Светлана - проф физике

Вучковић Драгана - проф. рачунарства и информатике

Гоцић Марко - проф. рачунарства и информатике

Тасић Зоран - проф. рачунарства и информатике

Стручно веће графичарства и фризера

Јовановић Срђан - проф. графичке групе предмета

Костић Слађана - проф. графичке групе предмета

Станковић Ивица - проф. графичке групе предмета

Николић Небојша - наставник практичне наставе

Цветковић Зоран - наставник практичне наставе

Шелић Драгана - наставник практичне наставе

Стручно веће српског језика и књижевности и уметности

Кековић Миодраг - проф. српског језика и књижевности

Митровић Јелена - проф. српског језика и књижевности

Ристић Александра - проф. српског језика и књижевности

Савић Марина - проф. српског језика и књижевности

Стојановић Новица - проф. српског језика и књижевности

Ранђеловић Игор - проф. музичке културе

Ристић Радмила - проф. ликовне уметности

Урошевић Радомир - проф. ликовне уметности

Стручно веће страних језика

Денић Радмила - проф. енглеског језика

Митић Ана - проф. енглеског језика

Стојановић Верица - проф. енглеског језика

Цветковић Александра - проф. енглеског језика

Синадиновић Данијела - проф. француског језика

Стручно веће друштвених наука

Алексић Маја - проф. психологије

Јовић Стојан - проф. филозофије

Крстић Бобан - проф. историје

Митић Љубиша - проф. историје

Стефановска-Калуђеровић Јелена - проф. социологије

Стојковић Стојан - проф. географије

Столић Светлана - проф. социологије

Стручно веће физичког васпитања

Јаковљевић Милорад - проф. физичког васпитања

Коцић Саша - проф. физичког васпитања

Петровић Дејан - проф. физичког васпитања

Стојановић Александар - проф. физичког васпитања

Тодоровић Никола - проф. физичког васпитања

Административно финансијски радници

Гавриловић Слађана - шеф рачуноводства

Станковић Оливера - благајник школе

Цветковић Гордана - секретар школе

Помоћно-техничко особље

Величковић Милорад - мајстор

Димитријевић Љиљана - помоћни радник

Димитријевић Небојша - ложач

Живковић Снежана - помоћни радник

Јовић Радица - помоћни радник

Јовић Сузана - помоћни радник

Костић Гордана - помоћни радник

Крстић Синиша - помоћни радник

Ристић Љиљана - помоћни радник

Стаменковић Јовица - ложач

Станковић Милена - помоћни радник

Стевановић Горан - помоћни радник

Стојановић Слађана - помоћни радник