МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија наше школе је образовање, васпитање и професионални развој ученика и наставника.

Наши главни принципи су:

  • интелектуални, емоционални, физички и професионални развој ученика и наставника
  • развијање свести о правима и одговорностима
  • подстицање међусобне сарадње и толеранције
Сврха наше школе је формирање свестране личности ученика способне да се укључи у свакодневни живот, рад и даље школовање.


ВИЗИЈА

Наша визија је савремена и модерна школа у којој су настава и учење ефикасни, квалитетни и прилагођени потребама и интересовањима ученика и наставника.

Желимо да наша школа буде школа новог доба!