Ритам радног дана у школи

Дневна и недељна оптерећеност ученика утврђује се распоредом рада са ученицима по сменама, распоредом часова, распоредом трајања часова у току дана, распоредом вежби, практична настава, блок настава и осталих обавезних облика образовно-васпитног рада у школи.

Школа ће радити у две смене.

У преподневној смени радиће: I и IV година, у поподневној смени радиће: II и III година.

I смена II смена
Редни број часа Време Редни број часа Време
1. 7.15 до 8.00 1. 13.15 до 14.00
2. 8.05 до 8.50 2. 14.05 до 14.50
3. 9.10 до 9.55 3. 15.10 до 15.55
4. 10.00 до 10.45 4. 16.00 до 16.45
5. 10.50 до 11.35 5. 16.50 до 17.35
6. 11.40 до 12.25 6. 17.40 до 18.25
7. 12.30 до 13.15 7. 18.30 до 19.15