Школа данас

Хемијско технолошка школа „Бoжидар Ђорђевић Кукар“ је од некадашњих пар одељења хемијске струке прерасла у стручну школу која прати потребе савременог друштва.

У овој школи стиче се опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање у оквиру следећих подручја рада: Хемија, неметали и графичарство, Геологија, рударство и металургија и Личне услуге. У оквиру ових подручја рада ученици се школују за следећа занимања:

 • хемијско-технолошки техничар;
 • хемијски лаборант;
 • техничар за заштиту животне средине;
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију;
 • техничар за рециклажу;
 • техничар графичке дораде;
 • техничар штампе;
 • мушки и женски фризер.


Снаге наше школе:

 • Стручан наставни кадар - Главнa стручна снага школе су наставници, квалификовани и отворени за промене и стално стручно усавршавањe;
 • Успех ученика на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета до Републичког ранга;
 • Наши ученици редовно учествују на књижевним и драмским смотрама;
 • Запажене резултате постижемо на разним спортским такмичењима;
 • Сем редовне наставе, веома је развијен волонтерски и активистички дух наших ученика кроз разноврстан ваннаставни живот у школи. У школи успешно функционише Ученички парламент већ 11 година. Сем ове ученичке организације, ученици учествују у ваннаставним активностима у школи кроз рад 10 секција;
 • У школи успешно функционише тим вршњачких медијатора као и тим наставника који раде на превенцији насиља, унапређивању и развоју вештина решавања сукоба као и комуникацијских вештина;
 • Активни смо учесници у пројекту „Једнаке шансе“ који се бави инклузијом;
 • Ученици наше школе су вршњачки едукатори и активни сарадници у разним акцијама које спроводимо у сарадњи са НВО Центар за интерактивну педагогију из Београда, у сарадњи са НВО Едукационим центром из Лесковца и НВО Ресурс центром;
 • Школа данас има одлично опремљене лабораторије за извођење лабораторијских вежби, радионицу штампе и графичке дораде уређену по ISO 9001 – међународном стандарду, фризерски кабинет са свом потребном опремом kao и одлично опремљен кабинет рачунарства и информатике;
 • У школи успешно ради Ђачка задруга која својим приходима унапређује и побољшава квалитет рада и живота у школи.